CJRAE NEAMȚ

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț


Anunţ de începere implementare proiect

 

Titlul proiectului: „CALITATE ȘI INCLUZIUNE PRIN EDUCAȚIE

Promotor de proiect: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ și Asociația Social Alert România

Obiectivul general al proiectului: creșterea nivelului, dar și a calității incluziunii educaționale și cosiale pentru un număr de 913 copii aflați în risc de excluziune socială din județele Neamț și Iași, precum și implementarea unui model de intervenție incluziv, personalizat și integrat la nivel de comunitate, în vederea obținerii de rezultate sustenabile pe termen lung.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- creșterea grafului de incluziune educațională și social a 550 de copii cu cerințe educaționale speciale,din județele Neamț și Iași, prin activități integrate derulate în 16 comunități, pe durata a 30 de luni;

- scăderea riscului de abandon școlar și a absenteismului accentuat pentru un număr de 363 copii din județele Neamț și Iași prin activități integrate derulate în 16 comunități;

- crearea unor mecanisme de sprijin la nivelul celor 16 comunități care să poată întări procesul de incluziune educațională și social prin activități integrate la nivelul a 200 de experți relevanți din comunitățile vizate și a 500 de părinți, pe durata a 30 de luni.

 

Rezultatele proiectului: integrarea educațională și social a unui număr de 363 copii aflați în risc de excluziune social, datorita riscului crescut de abandon școlar și a unui număr de 550 copii cu cerințe cerințe educaționale speciale.

Valoarea totală a proiectului: 1.450.502 Euro sumă oferită de Norvegia prin Granturile Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Durata proiectului: 30 de luni, respectiv de la 01 septembrie 2021 până la 31 decembrie 2023.

Cod proiect: PN2027

Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc pe 28 octombrie 2021, iar la întâlnirea care a avut loc on-line, au fost invitate să participe peste 50 de persoane (reprezentanți ai Consiliului Județean Neamt, ai Consiliului Județean Iași, ai Inspectoratelor Școlare Județene Iași și Neamț, ai Casei Corpului Didactic Piatra Neamt, precum și reprezentanți ai FRDS, ai DGASPC Neamt, ONG-uri, mass-media și reprezentanți ai celor 16 unitati de învățământ din județele Neamt si Iași în cadrul cărora se vor derula activitățile proiectului.  La eveniment au fost prezente peste 40 de persoane, iar discutiile au vizat aspecte privind prezentarea proiectului, a grupului țintă, a instituțiilor și echipelor de specialiști implicate în implementarea acestuia.

          

 

Date de contact promotor:

 

CJRAE Neamț: tel. 0233233232, email: cjraeneamt@gmail.com

 

 

 

Descarcă versiunea PDF a comunicatului

NOUTĂȚI

27.03.2024Centru Evaluare 2024

21.03.2024

Venituri salariale ale functiilor din cadrul CJRAE Neamt

22.11.2023

PROIECT _IMPREUNA PRINDEM CURAJ


21.11.2023Rezultat contestatii concurs mediator scolar.


20.11.2023Rezultat ocupare functie mediator scolar


14.11.2023

Rezultat probă scrisă mediator scolar.pdf09.11.2023

Rezultate concurs logopezi 

08.11.2023

Rezultat selectie Mediator Scolar

Rezultat inspectie la clasa

25.10.2024

 În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat concurs ocupare

10 posturi logopezi, un post profesor


24.10.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat concurs ocupare 4 posturi mediatori 


20.09.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat documentul privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor de administrator patrimoniu, șofer


15.09.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat documentul privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea posturillor de administrator patrimoniu, șofer I


08.09.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat documentul privind selecția dosarelor pentru organizarea concursului pentru posturile de administrator patrimoniu, șofer I


28.08.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat un anunț privind organizarea unui concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: administrator patrimoniu, șofer I


03.04.2023 - În secțiunea Anunțuri au fost postate informații privind evaluarea dezvoltării preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2023


31.03.2023 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


28.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat rezultatul concursului organizat pentru ocuparea funcției mediator școlar DEB/M


21.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră au fost publicate condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice vacante din unitatea noastră


16.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante, pe perioadă nedeterminată, de mediator școlar DEB/M


16.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante, pe perioadă nedeterminată, de mediator școlar DEB/M30.01.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea posturilor vacante administrator financiar (contabil șef) și mediator școlar, perioadă nedeterminată28.09.2022 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice 


20.07.2022 -

În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind  organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post didactic de profesor consilier școlar, pe perioadă determinată31.03.2022 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


28.03.2022 - În secțiunea Anunțuri au fost postate informații privind evaluarea dezvoltării preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2022


02.11.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată Consultarea de piață din cadrul Proiectului "Calitate și incluziune prin educație"


01.11.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată Situația vaccinării personalului contractual din CJRAE Neamț 


31.03.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


31.03.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postat Ordinul privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării privind structura anului școlar 2020-2021


18.03.2021 - În secțiunea Anunturi a fost postat Ordinul privind aprobarea Metodologiei de Înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și Calendarul înscrierii, Lista centrelor de evaluare a dezvoltării și un Model de Solicitare nivel de dezvoltare pentru înscrierea în Clasa Pregătitoare


03.03.2021 - În secțiunea Anunturi a fost postată broșura proiectului Inspirație și Pasiune


  07.01.2021 - În secțiunea Anunturi au fost postate informații referitoare la vaccinarea împotriva COVID-19


21.12.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat anuntul de vacantare a postului de Informatician I, începand cu data de 01.01.2021.


24.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef) 


 24.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postate rezultatele probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef) 


23.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postate rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef)


23.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat baremul de corectare proba scrisa la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef)