CJRAE NEAMȚ

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț


03.04.2023 - Anunț privind evaluarea dezvoltării a preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2023 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate și doresc înscrierea în clasa pregătitoare (anunt)

28.03.2022 - Anunț privind evaluarea dezvoltării a preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate și doresc înscrierea în clasa pregătitoare (anunt)


02.11.2021 - Consultare de piață in cadrul proiectului "Calitate și Incluziune prin Educație", finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, pentru "Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii rromilor", pentru achiziționarea următoarelor produse/servicii:

 • Scaune (anunț)
 • Oglindă logopedică (anunț)
 • Dulapuri (anunț)
 • Birouri (anunț)
 • Laptop, cu licențe Windows și Office (anunț)
 • Imprimantă (anunț)
 • Ecran de proiecție cu indicator laser (anunț)
 • Videoproiector (anunț)
 • Tablă magnetică (anunț)
 • Servicii proiectare, gazduire, mentenanta, up-date pagina web/site proiect (anunț)
 • Kit accesibilizare școli (anunț)

01.11.2021 - Situația personalului contractual vaccinat din cadrul CJRAE Neamț (Situatie vaccinare)

31.03.2021 - Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării privind structura anului școlar 2020-2021 (ordin OME_3558_2021)

18.03.2021 - Ordin privind aprobarea Metodologiei de Înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și Calendarul înscrierii, Lista centrelor de evaluare a dezvoltării și Model de Solicitare nivel de dezvoltare pentru înscrierea în Clasa Pregătitoare (ordin OME_3473_2021 și listă centre/model solicitare)

03.03.2021 - Broșură proiect "Inspirație și pasiune" - Proiect de orientare școlară și profesională (broșura)

07.01.2021 - Informații referitoare la vaccinarea împotriva COVID-19 se găsesc pe Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 și Clip Instituții și organizații esențiale

21.12.2020 - Anunț vacantare post Informatician I, începând cu data de 01.01.2021 și ocuparea acestuia prin cumul de funcții până la organizarea concursului.

24.11.2020 - Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de administrator financiar I/S (contabil sef).  rezultat final )

24.11.2020 - Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de administrator financiar I/S (contabil sef)rezultate proba interviu )

23.11.2020 - Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de administrator financiar I/S (contabil sef). ( rezultate proba scrisa )

23.11.2020 - Barem de corectare proba scrisa concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de administrator financiar I/S (contabil sef). ( barem proba scrisa )

16.11.2020 - Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de administrator financiar I/S (contabil sef). rezultate selecti dosare )

27.10.2020 - Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de administrator financiar I/S (contabil sef). ( anunt concurs )

16.10.2020 - Examen promovare informatician I/S, din cadrul aparatului propriu ( anunt examen )

25.03.2019 - Rezultat selectie parteneri pentru participarea în cadrul proiectului finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tinerii în situații de risc „Calitate și incluziune prin educație”  ( rezultat selectie parteneri )

19.03.2019 - Anunt selectie parteneri pentru participarea în cadrul proiectului finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tinerii în situații de risc „Calitate și incluziune prin educație”  ( anunt selectie parteneri , metodologie selectie parteneri )

11.03.2019 - Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante pentru etapa de pretranfer consimțit între unitățile de învățământ ( conditii specifice de ocupare , fisa conditii specifice de ocupare , posturi didactice publicate 2019 - 2020 )  

25.02.2019 - Lista Centrelor de Evaluare Psihosomatică - 2019 (vizualizează).

07.03.2018 - Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante pentru etapa de pretranfer consimțit între unitățile de învățământ ( conditii specifice de ocupare , fisa conditii specifice de ocupare)  

26.02.2018 - Lista Centrelor de Evaluare Psihosomatică - 2018 (vizualizează).

08.04.2017 - Planificare susținerii inspecțiior la clasă de către candidații înscriși la etapa de mobilitate-pretransfer consimțit (planificare inspectii).

23.03.2017 - Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante pentru etapa de pretranfer consimțit între unitățile de învățământ ( conditii specifice de ocupare , fisa conditii specifice de ocupare 

NOUTĂȚI

27.03.2024Centru Evaluare 2024

21.03.2024

Venituri salariale ale functiilor din cadrul CJRAE Neamt

22.11.2023

PROIECT _IMPREUNA PRINDEM CURAJ


21.11.2023Rezultat contestatii concurs mediator scolar.


20.11.2023Rezultat ocupare functie mediator scolar


14.11.2023

Rezultat probă scrisă mediator scolar.pdf09.11.2023

Rezultate concurs logopezi 

08.11.2023

Rezultat selectie Mediator Scolar

Rezultat inspectie la clasa

25.10.2024

 În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat concurs ocupare

10 posturi logopezi, un post profesor


24.10.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat concurs ocupare 4 posturi mediatori 


20.09.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat documentul privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor de administrator patrimoniu, șofer


15.09.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat documentul privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea posturillor de administrator patrimoniu, șofer I


08.09.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat documentul privind selecția dosarelor pentru organizarea concursului pentru posturile de administrator patrimoniu, șofer I


28.08.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat un anunț privind organizarea unui concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: administrator patrimoniu, șofer I


03.04.2023 - În secțiunea Anunțuri au fost postate informații privind evaluarea dezvoltării preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2023


31.03.2023 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


28.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat rezultatul concursului organizat pentru ocuparea funcției mediator școlar DEB/M


21.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră au fost publicate condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice vacante din unitatea noastră


16.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante, pe perioadă nedeterminată, de mediator școlar DEB/M


16.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante, pe perioadă nedeterminată, de mediator școlar DEB/M30.01.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea posturilor vacante administrator financiar (contabil șef) și mediator școlar, perioadă nedeterminată28.09.2022 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice 


20.07.2022 -

În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind  organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post didactic de profesor consilier școlar, pe perioadă determinată31.03.2022 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


28.03.2022 - În secțiunea Anunțuri au fost postate informații privind evaluarea dezvoltării preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2022


02.11.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată Consultarea de piață din cadrul Proiectului "Calitate și incluziune prin educație"


01.11.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată Situația vaccinării personalului contractual din CJRAE Neamț 


31.03.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


31.03.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postat Ordinul privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării privind structura anului școlar 2020-2021


18.03.2021 - În secțiunea Anunturi a fost postat Ordinul privind aprobarea Metodologiei de Înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și Calendarul înscrierii, Lista centrelor de evaluare a dezvoltării și un Model de Solicitare nivel de dezvoltare pentru înscrierea în Clasa Pregătitoare


03.03.2021 - În secțiunea Anunturi a fost postată broșura proiectului Inspirație și Pasiune


  07.01.2021 - În secțiunea Anunturi au fost postate informații referitoare la vaccinarea împotriva COVID-19


21.12.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat anuntul de vacantare a postului de Informatician I, începand cu data de 01.01.2021.


24.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef) 


 24.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postate rezultatele probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef) 


23.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postate rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef)


23.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat baremul de corectare proba scrisa la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef)