CJRAE NEAMȚ

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț


    În conformitate cu prevederile art. 45 din Ordinul numărul 1985/1305/5805 din 19.12.2016, documentele necesare petru obținerea certificatului de orientare scolara si profesională :

 • Cerere tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională
 • Copie a actului  identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate
 • Copii ale actelor de identitate a parinților/reprezentantului legal
 • Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului
 • Ancheta socială de la SPAS – primăria de domiciliu/reședință/DGASPC Neamț
 • Fișa medicală sintetică de la medicul de familie  
 • Certificatul medical tip A5 de la medicul neuropsihiatru și/sau medic specialist pe afecțiuni 
 • Fișa de evaluare psihologică
 • Fișa psihopedagogică
 • Adeverință preșcolar, eliberată de unitatea de învățămînt
 • Copie a foii matricole, eliberată de unitatea de învățămînt
 • Adeverință pentru elevii de liceu/școală profesională în care se va menționa : filiera, profilul, domeniul și specializarea
 • Copie a ultimului certificat de încadrare în grad de handicap, hotărâre, contract cu familia și planul de servicii personalizat
 • Copie a ultimului certificat de orientare școlară și profesională, la reorientare
 • Alte documente relevante în copie (se specifică spre ex: bilete de ieșire din spital, scrisori medicale specifice etc)
 • Dosar carton cu șină


      Modele documentelor necesare le gasit AICI


     ÎN ATENTIA UNITĂTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT!

Conform Ordinului numărul 1985/1305/5805 din 19.12.2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare si profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum si in vederea abilitării si reabilitării copiilor cu dizabilități si/sau cerințe educaționale speciale :

 • Comisia de Orientare Școlară (COSP) din cadrul CJRAE Neamț emite Certificatul de orientare școlară și îl transmite unității de învățământ în care este încadrat elevul cu cerințe educaționale speciale, în termen de 30 de zile. 
 • Directorul unității de învățământ în care este încadrat elevul cu cerințe educaționale speciale numește responsabilul de caz servicii psihoeducaționale, în termen de 5 zile de la primirea Certificatului de orientare școlară (Art. 58, alin. 2).
 • Responsabilul de caz servicii psihoeducaționale elaborează Planul de servicii individualizat, cu consultarea SEOSP, a profesioniștilor care au realizat evaluarea complexă, a părinților/reprezentantului legal, precum și a copilului, în funcție de gradul său de înțelegere și adaptat tipului de dizabilitate (Art. 57, alin. 3).
 • Proiectul Planului de servicii individualizat se realizează în termen de 30 de zile de la numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaționale și este transmis spre avizare Comisiei de Orientare Școlară (COSP) din cadrul CJRAE Neamț. (Art.57, alin. 4 lit. (a si (b și alin. 5).
 • Proiectul Planului de servicii individualizat se întocmește pentru elevii neîncadrați în grad de handicap şi cu CES. (Art.55, alin. 2).
 • Obiectivul planului de servicii individualizat este de a facilita integrarea şcolară şi profesională şi de a valorifica potenţialul intelectual, emoţional şi aptitudinal al copilului, contribuind astfel la incluziunea socială a acestuia (Art.55, alin.5).
 • Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale este :

  a) profesorul itinerant şi de sprijin pentru elevul cu CES integrat în  învățământul de masă;
  b) profesorul de psihopedagogie specială cu funcţia de diriginte pentru elevul cu CES din învățământul special;
   c) cadrul didactic cu funcția de diriginte pentru elevul cu CES înscris într-o unitate de învăţământ de masă, școlarizat la domiciliu sau în spital;
  d) cadrul didactic cu funcţia de diriginte/cadrul didactic care desfășoară activitatea de instruire pentru elevul cu CES înscris într-o unitate de învăţământ special, şcolarizat la domiciliu sau în spital. (Art. 58,alin.1).


         Modele documentelor necesare le gasit  AICI


i

NOUTĂȚI

27.03.2024Centru Evaluare 2024

21.03.2024

Venituri salariale ale functiilor din cadrul CJRAE Neamt

22.11.2023

PROIECT _IMPREUNA PRINDEM CURAJ


21.11.2023Rezultat contestatii concurs mediator scolar.


20.11.2023Rezultat ocupare functie mediator scolar


14.11.2023

Rezultat probă scrisă mediator scolar.pdf09.11.2023

Rezultate concurs logopezi 

08.11.2023

Rezultat selectie Mediator Scolar

Rezultat inspectie la clasa

25.10.2024

 În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat concurs ocupare

10 posturi logopezi, un post profesor


24.10.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat concurs ocupare 4 posturi mediatori 


20.09.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat documentul privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor de administrator patrimoniu, șofer


15.09.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat documentul privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea posturillor de administrator patrimoniu, șofer I


08.09.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat documentul privind selecția dosarelor pentru organizarea concursului pentru posturile de administrator patrimoniu, șofer I


28.08.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat un anunț privind organizarea unui concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: administrator patrimoniu, șofer I


03.04.2023 - În secțiunea Anunțuri au fost postate informații privind evaluarea dezvoltării preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2023


31.03.2023 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


28.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat rezultatul concursului organizat pentru ocuparea funcției mediator școlar DEB/M


21.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră au fost publicate condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice vacante din unitatea noastră


16.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante, pe perioadă nedeterminată, de mediator școlar DEB/M


16.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante, pe perioadă nedeterminată, de mediator școlar DEB/M30.01.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea posturilor vacante administrator financiar (contabil șef) și mediator școlar, perioadă nedeterminată28.09.2022 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice 


20.07.2022 -

În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind  organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post didactic de profesor consilier școlar, pe perioadă determinată31.03.2022 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


28.03.2022 - În secțiunea Anunțuri au fost postate informații privind evaluarea dezvoltării preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2022


02.11.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată Consultarea de piață din cadrul Proiectului "Calitate și incluziune prin educație"


01.11.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată Situația vaccinării personalului contractual din CJRAE Neamț 


31.03.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


31.03.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postat Ordinul privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării privind structura anului școlar 2020-2021


18.03.2021 - În secțiunea Anunturi a fost postat Ordinul privind aprobarea Metodologiei de Înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și Calendarul înscrierii, Lista centrelor de evaluare a dezvoltării și un Model de Solicitare nivel de dezvoltare pentru înscrierea în Clasa Pregătitoare


03.03.2021 - În secțiunea Anunturi a fost postată broșura proiectului Inspirație și Pasiune


  07.01.2021 - În secțiunea Anunturi au fost postate informații referitoare la vaccinarea împotriva COVID-19


21.12.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat anuntul de vacantare a postului de Informatician I, începand cu data de 01.01.2021.


24.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef) 


 24.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postate rezultatele probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef) 


23.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postate rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef)


23.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat baremul de corectare proba scrisa la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef)