CJRAE NEAMȚ

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț

Educația trebuie organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de învățare, care, pe parcursul vieții, constituie pilonii cunoașterii: a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu ceilalți și a învăța să fii. (Jack Delors)

CJRAE


Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională.

    Ofera servicii de consiliere pentru carieră, terapie a tulburărilor de limbaj, sprijin pentru copii cu cerințe speciale, informare și consiliere pentru cadrele didactice, copii și parinti.

CJAP



Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică.

      Ofera servicii de informare, consiliere, documentare și îndrumare pentru preșcolari/elev părinți pentru cunoaștere și autocunoaștere, adaptarea elevilor la mediul școlar, adaptarea școlii la nevoile elevilor, optimizarea relațiilor școală-elevi-părinți.

SEOSP


Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională.

     
Ofera servicii de evaluare, de asistență psihoeducațională și de orientare școlară și profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

CȘAP


Cabinete Școlare de Asistență Psihopedagogică.

    Ofera servicii de consiliere pentru carieră, informare și consiliere pentru cadrele didactice, copii și parinti.


CLI


Cabinete Logopedice Interșcolare.

      Ofera servicii de terapie a tulburărilor de limbaj și de comunicare 


MEDIATORI


Mediatori Școlari.

   
Ofera servicii pentru facilizare dialogului școală - familie -comunitate 

Dragi elevi,

Stimaţi părinţi,

Distinși colegi,

Stimați parteneri educaționali,

 

Avem privilegiul să vă urăm tuturor bine aţi (re)venit la școală! Să aveţi un an bun, cu sănătate, cu reuşite pe măsura eforturilor, cu nesecate resurse de energie şi cu multe bucurii! Anul 2020-2021 să alăture devenirii tuturor încă un succes, rezultat din credinţa în adevăr, în spiritul de echipă şi de colegialitate!

Dragi elevi, avem convingerea că veți găsi la şcoală sprijin şi prieteni la nevoie, pavăză - dacă se impune, ajutor la ore şi în afara lor. Strădania voastră va duce la împlinirea năzuinţelor cu care intraţi într-o nouă etapă, iar disponibilitatea noastră va face tranziţia mai uşoară!

Examenul fiecărei zile, trasat de noi reguli și scenarii, dar și examenele din anii terminali vor consemna reușite mari, dat fiind că sunteți înzestraţi cu responsabilitate, energie, entuziasm şi perseverenţă.

Stimaţi părinţi, ne încredem în parteneriatul pe care astăzi îl validăm împreună spre creșterea și modelarea unor copii frumoși, care să devină factori decizionali responsabili ai societății de mâine. ÎMPREUNĂ ne dorim să insuflăm tinerilor siguranţa adevăratelor valori morale, unitatea şi coeziunea, de aceea astăzi ȘCOALA se deschide! Ne dorim pentru copiii dvs. ca educația să se realizeze într-un mediu sigur, garant al drumului spre cunoaştere, dar şi spre valorile umane!

Stimați colegi, educatoare, învățători și profesori, aţi contribuit nemijlocit la atingerea atâtor ţinte strategice, la depăşirea cu succes a multiplelor provocări pe care societatea cunoaşterii le furnizează. Vă asigurăm de consideraţia şi de sprijinul nostru, de încrederea în comunicarea eficientă şi în colaborarea permanentă! Vă dorim sănătate, puterea de a vă reconfigura mereu, cu pricepere şi disponibilitate afectivă, pentru ca activitatea pe care o desfăşuraţi să fie bună şi foarte bună, la fel ca până acum!

Stimați colegi din aparatul administrativ al școlilor, adesea din umbră, dar cu pricepere și dăruire, sprijiniți semnificativ procesul instructiv-educativ, asigurați cadrul formal, mai nou, digital atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Ne încredem în dorința dvs. de a contribui la formarea tinerilor care astăzi pășesc în școală. Numai împreună vom parcurge încă un an frumos, vom obţine şi alte rezultate remarcabile!

Stimați parteneri educaționali, în cea mai mare criză postmodernă, ați demonstrat receptivitate față de nevoile școlii, față de rolul educației pentru noi toți. Sprijinul considerabil al autorităților locale și al celorlalți parteneri educaționali contribuie la buna desfășurare a procesului instructiv-educativ, fie în sala de clasă, fie în spațiul virtual. Tuturor vă mulțumim și ne exprimăm încrederea că vom colabora permanent, pentru ca actul educațional să se desfășoare într-un cadru optim.

Vă dorim tuturor un an şcolar cu sănătate și reușite, în care gândul bun să metamorfozeze spiritul și fapta în împliniri și rezultatele dorite!

Inspector Școlar General,

Prof. Mihai OBREJA