CJRAE NEAMȚ

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț

Educația trebuie organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de învățare, care, pe parcursul vieții, constituie pilonii cunoașterii: a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu ceilalți și a învăța să fii. (Jack Delors)

CJRAE


Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională.

    Ofera servicii de consiliere pentru carieră, terapie a tulburărilor de limbaj, sprijin pentru copii cu cerințe speciale, informare și consiliere pentru cadrele didactice, copii și parinti.

CJAPCentrul Județean de Asistență Psihopedagogică.

      Ofera servicii de informare, consiliere, documentare și îndrumare pentru preșcolari/elev părinți pentru cunoaștere și autocunoaștere, adaptarea elevilor la mediul școlar, adaptarea școlii la nevoile elevilor, optimizarea relațiilor școală-elevi-părinți.

SEOSP


Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională.

     
Ofera servicii de evaluare, de asistență psihoeducațională și de orientare școlară și profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

CȘAP


Cabinete Școlare de Asistență Psihopedagogică.

    Ofera servicii de consiliere pentru carieră, informare și consiliere pentru cadrele didactice, copii și parinti.


CLI


Cabinete Logopedice Interșcolare.

      Ofera servicii de terapie a tulburărilor de limbaj și de comunicare 


MEDIATORI


Mediatori Școlari.

   
Ofera servicii pentru facilizare dialogului școală - familie -comunitate